Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. december 31-ig meghosszabbította.

 

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön jelenleg (2022. június hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2022. július 31-ig nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2022. augusztus 1-jétől) élni kíván vele. Ezt megteheti személyesen bankfiókunkban, vagy online formában.

 

A nyilatkozattétel feltételeiről és módjáról a honlapunkon nyújtunk részletes tájékoztatást az Ön részére.

 

A nyilatkozathoz szükséges dokumentumot az alábbi linken éri el:

Moratórium nyilatkozat

 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

 

Tájékoztatjuk, hogy Magyarország Kormánya a hitelmoratóriumot 2022. június 30-ig meghosszabbította.

 

A Kormány 536/2021. (IX. 15.) Korm. rendelete a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló rendeletében a következőket rendeli el.

 

Az adósnak a hitelezőhöz benyújtott kérelmére az adósnak a hitelező által üzletszerűen nyújtott szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosul, hogy az adós a szerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére 2021. november 1-jétől fizetési haladékot kap.

A fizetési haladék fogyasztónak értékpapír fedezete mellett nyújtott hitelszerződésből, kézizálog fedezete mellett nyújtott kölcsönszerződésből, valamint jármű használatának céljából nyújtott pénzügyi lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség vonatkozásában nem vehető igénybe.

 

A hitelmoratóriumban részt vehetnek, amennyiben kérelmet nyújtanak be a hitelezőhöz:

  • a nyugdíjasok,
  • a gyermeket nevelők,
  • a munkanélküliek,
  • a közfoglalkoztatottak,
  • valamint azok, akiknek a háztartásában a jövedelem tartósan csökkent,
  • továbbá azok a vállalkozások, amelyek tevékenységéből származó nettó árbevétele a kérelem benyújtását megelőző 18 hónapban legalább 25%-kal csökkent, valamint a vállalkozás 2020. március 18. és a kérelem benyújtásának napja közötti időszakban nem kötött kedvezményes gazdaságélénkítő hitel, illetve kölcsön felvételére vonatkozó új szerződést.

 

A hitelmoratórium igénybevételének feltételei úgy módosultak, hogy amennyiben Ön vagy vállalkozása jelenleg (2021. szeptember hónapban) él a hitelmoratóriummal, 2021. október 1-je és október 31-e között valamennyi szerződése vonatkozásában nyilatkoznia kell, hogy továbbra is (2021. november 1-jétől) élni kíván vele, mely kérelmet a miniszterelnök kabinetfőnöke rendeletében meghatározott formában és tartalommal szükséges benyújtania a hitelezőhöz. Ezt megteheti személyesen, vagy online formában az info@mzh.hu elektronikus levélcímre történő megküldéssel. A kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő jogvesztő.

 

A kérelmet a hiteltörlesztési moratórium igénybevételéhez alkalmazandó kérelemről szóló a 6/2021. (IX. 15.) MK rendelet tartalmazza, mely az alábbi linken elérhető: https://njt.hu/jogszabaly/2021-6-20-7G.1

 

A kérelmek pdf formátumban honlapunkon is megtalálhatóak.

 

Amennyiben Ön nem jogosult, illetve nem kívánja igényelni a moratórium fentiek szerinti meghosszabbítását, de jelenleg moratórium alatt áll, ebben az esetben az Ön számára a moratórium automatikusan 2021. október 31-ig hosszabbodik meg.

 

Vállalkozói kérelem                                                            Fogyasztói kérelem

 

 

 

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Tájékoztatjuk, hogy a Moratórium I. Törvény alapján 2020. március 19. napjától biztosított fizetési moratórium (a Moratórium1) 2020. december 31. napján véget ér. Az ezzel kapcsolatos változásokról lentebb olvashat részletesebben.

A 2020. CVII. törvény (Moratórium II. Törvény), valamint a hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályairól szóló 637/2020. (XII.22.) Korm. rendelet (a „Rendelet”) 2021. január 1. és június 30. között hitelfelmondási tilalmat rendel el, illetve fizetési moratóriumot biztosít.

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 637/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 317/2021. (VI. 9.) Korm. rendelet (a Moratórium2) 2021. szeptember 30. napjáig történő változatlan feltételek melletti meghosszabbításáról határozott.

A Moratórium1 és a Moratórium2 (továbbiakban együtt: Fizetési moratórium) lejártát követően az érintett hitel-, kölcsön-, illetve pénzügyi lízingszerződések (Szerződés) a Fizetési moratóriumra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően módosult feltételekkel kötik a feleket (Szerződésmódosulás), mely a törlesztőrészletek változatlanságára vonatkozó szabály alapján azt eredményezi, hogy a Szerződések futamideje – akár jelentősen – meghosszabbodik.

Kiemelt figyelemmel a Fizetési Moratóriummal élő, Szerződésmódosulással érintett adósok pénzügyi érdekeire, fizetési szándékára, illetve teljesítési hajlandóságának megfelelő igénybevételére a Fizetési Moratórium lejártát követő időszakra

  • amennyiben a Szerződésmódosulással érintett adós jelzi azon szándékát, hogy a Fizetési moratóriumra tekintettel megállapított, annak során felhalmozódott kamat- és díjtartozását vagy annak egy részét egyösszegben meg kívánja fizetni, úgy Társaságunk ezen teljes vagy részleges előtörlesztésért, valamint a részleges előtörlesztés alapján szükségessé váló szerződésmódosításért díjat nem számít fel.
  • amennyiben a Szerződésmódosulással érintett adós jelzi azon szándékát, hogy a meghosszabbított futamidő mérséklése érdekében a Szerződésmódosulásban meghatározott törlesztőrészlet összegénél – fogyasztónak minősülő adósok esetében a jövedelemarányos törlesztési mutatóra vonatkozó szabályok figyelembevételével megállapított – magasabb összegű törlesztőrészlet megfizetését vállalja, a Társaságunk az erre tekintettel szükségessé váló szerződésmódosításért díjat nem számít fel.

Általános információk a Moratórium I. lezárásával kapcsolatban

A 47/2020. (III.18.) Kormányrendelet, majd a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény („a Moratórium I. Törvény”) alapján biztosított fizetési moratórium 2020. december 31. napján véget ér.

A fizetési moratórium alatt elhalasztott fizetési kötelezettségeinek a moratórium lejártát követően eleget kell tennie (kivéve, ha él a Moratórium II. Törvény szerinti fizetési moratóriummal).

Jelzáloghitel esetén a fizetési moratórium ideje alatt felhalmozódott kamatot és díjat a hátralévő futamidőben esedékes törlesztőrészletekkel együtt a fizetési moratórium lejártát követően a futamidő alatt, évente egyenlő részletekben kell megfizetni. A fizetési moratórium lejártát követően a futamidő úgy hosszabbodik meg, hogy az esedékessé váló törlesztőrészlet és a fizetési moratórium alatt keletkező részletekben megfizetendő kamat összege együttesen ne haladja meg az eredeti szerződés szerinti törlesztőrészletek összegét. A moratórium lejárta után a törlesztőrészletek a szerződésében meghatározottnál tehát nem lesznek magasabbak, a futamidő azonban meghosszabbodik.

Amennyiben 2020. március 18. napján késedelmes tartozása állt fenn, ez a fizetési moratórium lejártát követően azonnal esedékessé válik.

A 2020. december 31. napján lejáró fizetési moratóriumról értesítő levelet küldünk minden ügyfelünknek, aki 2020. március 18. és december 31. között bármikor igénybe vette a fizetési moratóriumot és ebből eredően a fizetési moratórium időtartama alatt keletkezett, elhalasztott fizetési kötelezettsége áll fenn. A levélben tájékoztatást nyújtunk a havi törlesztőrészletről és az új futamidőről is.

A fizetési moratóriummal kapcsolatban további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken kérhet.

E-mail: info@mzh.hu
Telefon: 06 1 312 1212
Cím: 1027 Budapest, Medve u. 34-40. 1.em.